Kuis Edisi 6 Oktober 2012


Pilih jawaban yang benar :

1.   kata  الْمَسْجِدُ   adalah : A. Nakiroh     B.Ma’rifah

2. جَاءَ وَلَدٌ    kata  وَلَدٌ   adalah: A. Nakiroh    B.Ma’rifah

3. بَيْتُ أَحْمَد   kata بَيْتُ   adalah : A.Nakiroh   B.Ma’rifah

4.  Hari permulaan ihram haji untuk haji Tamattu : A. Tarwiyah  B. Arafah  C. Tasyriq

5.  Tawaf wajib haji : A. Qudum   B. Ifadhah   C. Wada

6   Hari-hari Tasyriq….Dzul Hijjah : A. 11, 12, 13    B. 12, 13, 14    C. 10, 11, 12

7.  Masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali : A. Masjidil Haram  B. Masjid Quba     C. Masjid Madinah    

8. Kisah Haditsul Ifki terjadi pada : A. Saudah binti Zam’ah  B. Zainab binti Jahsy   C. Aisyah binti Abubakar

Send to: 67786853


Ketentuan jawaban :
Kirimkan jawaban ke email: alhusnakuwait@gmail.com atau sms ke::+965 67786853, paling lambat  sampai tanggal 10  tiap bulannya.

Hadiah menarik telah menunggu untuk 3 pemenang yang jawabannya benar.
Dari semua jawaban yang benar akan kami undi  untuk menentukan  siapa  yang beruntung :)


----------------------------------------------------------------
Selamat Kepada Para Pemenang Edisi 5 : 
Ummu Syarifah (Jahra)                                                      


Jawaban Quis Edisi 5 :
1. B    2. D     3. B     4. A    5.  C

Share this:

Posting Komentar

Total Pengunjung

 
Copyright © Al Husna Kuwait. Designed by OddThemes & Best Wordpress Themes 2018