1.Isim Mu’rab


1.Isim Mu’rab
: Adalah isim yang dapat
berubah keadaan akhirnya disebabkan
oleh adanya perbedaan letak (posisi) dalam
suatu kalimat.
Contoh: perhatikan harokat akhir kata
الكتاب
A.
الْكِتَابُ مُفِيدٌ (Buku Ini bermanfaat)
B.
قَرَأَ أَحْمَدُ الْكِتَابَ ( Ahmad telah membaca buku ini)
C.
فِي الْكِتَابِ قِصَصٌ وَعِبَرْ ( Di dalam buku ini terdapat
kisah dan ibroh)

Tanda-tanda Isim Mu’rab :
1. Isim Marfu’ adalah isim yang biasanya pada
keadaan akhirnya di tandai dengan harokat Dhommah
( (
ُ
seperti contoh di atas
الْكِتَابُ مُفِيدٌ
2.Isim Manshub : adalah Isim yang biasanaya pada
keadaan akhirnya ditandai dengan harokat Fathah
(
َ)
seperti contoh di atas
قَرَأَ أَحْمَدُ الْكِتَابَ
3. Isim Majrur : adalah isim yang biasanya pada
keadaan akhirnya ditandai dengan harokat
Kasroh ( (
ِ
seperti contoh di atas
فِي الْكِتَابِ قِصَصٌ وَعِبَرْ
2. Isim Mabni
adalah isim yang
keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan
walaupun diletakkan pada
posisi yang berbeda dalam suatu
kalimat.
Contoh : kata
هَذاَ
هَذَا كِتَابٌ
(ini baru)
قَرَأْتُ هَذَا
( Aku membaca ini)
فِي هَذَا قِصَص
(Di dalam ini terdapat kisah-kisah)
Macam-macam Isim Mabni :
1.Dhomir
الضَّمِيرُ
contoh:
أِنَا أنتَ- هُو
2.Isim Isyarah
اسْمُ الإِ شارَة
contoh:
هَذاَ- هَؤلَاء
3.Isim Maushul
الإِسْمُ الْمَوْصول
contoh :
الَّذِي اللَّتِي اللَّذينَ
4.Isim Istifham
اسْمُ الإِسْتِفْهَامُ
contoh:
منَكيَفْ
5.Isim Syart
اسْمُ الشَّرْط
contoh :
متَىَ- ماَ
CATATAN:
A.Dhommah merupakan ciri pokok isim Marfu’ ,
Fathah merupakan ciri pokok isim Manshub, dan
Kasroh merupakan cirri pokok isim Majrur.
B.Ada bebrapa kelompok isim yang perubahan
keadaan akhirnya tidak ditandai dengan perubahan
harokat, akan tetapi dengan perubahan huruf..
(Seperti jamak mudzakkar salim)
Contoh:
مُسْلِمُونَ
( Marfu’)
مسُلمِيِنَ
( Manshub)مسُلمِيِنَ ( Majrur)

Share this:

Posting Komentar

Total Pengunjung

 
Copyright © Al Husna Kuwait. Designed by OddThemes & Best Wordpress Themes 2018